Informace o nás

 

KUŽELNA TJ JISKRA ŠABINA  

hfhdfggd bfrghf sAf g

OBEC ŠABINA

Obec Šabina leží v západních Čechách, v lázeňském trojúhelníku Karlovy Vary-Mariánské Lázně-Františkovy Lázně, na  pravém břehu řeky Ohře, v nadmořské výšce 408 m.Je známa zejména vodácké veřejnosti výbornými podmínkami pro vodácký sport.V jižní části obce pramení Šabinská kyselka, jejíž jakost a fyzikální vlastnosti se jen nepatrně liší od známých kyselek Mattoni a Korunní.Předpokládá se, že byla Šabina soustavně osídlena od doby slovanské.V písemných pramenech se ves poprvé objevuje v roce 1309.Její název jazykovědci odvozují od  osobního jména Žába, tj. majetek člověka jménem Žába, tedy Žabův dvorec.Nejstarší německé znění názvu vesnice Scheyben vzniklo přepsáním nebo přichýlením k jménu Scheibe=kruh.Tvar Šabina se v písemnostech objevuje v roce 1651.Úředně se používá od roku 1923.

Významným rokem pro obec byl z mnoha jiných rok 1911-založení tělovýchovného a kulturního spolku, rok 1913-odstartování každoroční akce stavění májky, 1920-rozsvícení první žárovky v obci, 1927-1930-první motocykl a nákladní automobil v obci, 1958-visutá lávka přes řeku Ohři-spojení s vesnicí Dasnice, 1990-komunální volby-samostatnost Šabiny-286 obyvatel (v minulosti spadala Šabina pod Dolní Rychnov, Tisovou a Libavské Údolí).

SPORTOVNÍ VYŽITÍ

  • vycházkový okruh do okolí obce Šabina
  • tenisový kurt-oddíl TJ Jiskra Libavské Údolí
  • volejbal
  • jezdecký klub Sagyra
  • kuželna TJ Jiskra Šabina

  

 HISTORIE KUŽELEK

 Kuželky jsou jedním z nejstarších sportů vůbec. Jejich historie sahá až do dávnověku, kdy se lidé snažili zasáhnout kamenem určený cíl, který představovaly kosti. Zpočátku hodem a později koulením.Zřejmě vznikly v Asii, postupně se šířily do Řecka, odtud dále na Sicílii, do Itálie a dalších zemí.

Jako první začali do hry dávat určitý řád Germáni, kteří metali kulaté kameny na sestavy tří, sedmi nebo devíti kuželek.Ty byly vyrobeny buď ze dřeva nebo z koňských kostí.První písemná zmínka o kuželkách se objevila ve francké kronice města Rothenburgu z roku 1147, kde o nich je psáno jako o hazardní hře. Způsob hry se postupně vyvíjel, měnila se forma i náčiní, ale také pravidla. Při soutěžním zápolení šlo často o sázky, kdy mohl propadnout i majetek hráče.Hrálo se hlavně o peníze a nezřídka hru ukončila i rvačka.Proto se v mnoha městech vydal zákaz na hru kuželek.Kuželkáři bývali „pro hazard“ nemilosrdně pronásledováni, nepomáhaly pokuty ani tresty vězení.Vášniví hráči zákazy obcházeli nebo vyhledávali místa, kde byly úřady shovívavější.

Ve středověku se hrálo v kuželky také v Anglii, střední Evropě a ve Skandinávii.Kuželková hra tehdy ovšem nebyla sportem, ale jen zdravou zábavou na čerstvém vzduchu. Koulení do kuželek nebo vrh koulí pěstovali s oblibou mladí i staří, měšťané i venkované, bohatí i chudí.Záznamy z dalších století svědčí o tom, že šlo o zábavu, která se po Evropě rychle rozšiřovala.

Zajímavý je fakt, že v minulosti se vůbec nestavěli pro kuželkovou hru žádné zvláštní dráhy.Hrálo se kdekoliv byl kousek jakž takž rovného terénu, kde se jen vyznačilo místo pro stavění kuželek a pak určitá vzdálenost od nich, odkud se koulelo. Bylo to nejčastěji na dvorech zájezdních hospod nebo v jejich zahradách, jak můžeme vidět na starých rytinách a obrázcích.

Stavění kuželníků, vyhrazených míst či celých prostor pro kuželkovou hru se datuje z konce 15. století, kdy se také poprvé objevují jakási vrchnostenská povolení zařizování kuželníků hostincům, jejichž majitelé však museli už za tato povolení platit určitý díl ze zisku a výnosu kuželen.

  

HISTORIE KUŽELNY TJ JISKRY ŠABINA

Na začátku trochu vzpomínek…u každé pořádné hospody se hrávalo v kuželky,platí to i o Staré hospodě v Šabině.V polovině 20.století bývala nalevo od Staré hospody na volném prostranství kuželkářská dráha, kterou se v 70.letech místní nadšení důchodci rozhodli obnovit.Odkryli 5m široký a 20m dlouhý pás původní dráhy.Navezli 10cm vrstvu písku a povrchem dráhy se stal vyřazený šachetní gumový dopravní pás.Z Chebu se dovezly ohrané kuželky a z kulatiny se nechaly vyrobit kostrbaté koule,které na napnutém pásu značně poskakovaly.Postupem času se prostranství otevřené kuželny zvelebovalo-zastřešení,bouda pro stavěče,osvětlení (vyřazené zářivky z Krajky Kraslice),ohřev koulí.

V roce 1976 byla stávající otevřená kuželna rozebrána a zásluhou pana Josefa Tůmy (|1976,místní bratr Sokola Šabina) bylo vystaveno stavební povolení a zpracován projekt na tenisový kurt a dvoudráhovou krytou kuželnu za Starou hospodou.V tomto roce se započalo v akci „Z“(akce zdarma,svépomocí,za svačinu a dvě piva) se stavebními pracemi.Tenisový kurt byl za 6 měsíců dokončen,práce na nové kuželně pokračovaly do roku 1978, obec sháněla tvárnice, v nedalekých Citicích se čekávalo na vlak s betonem,ve stejné době chemička v Sokolově stavěla také svojí kuželnu.Během výstavby kuželny družstvo Šabiny hrálo nejnižší soutěž-okresní přebor na domácí kuželně v Lomnici, kam přejížděli hrát na kuželnu do suterénu místní hospody,museli převážet vlastní kuželky i koule.Zdejší kuželna měla v této době ještě ruční stavění kuželek (každý kuželkář sháněl za cigarety ochotného stavěče).Do Lomnice také přejížděly na „srandamače“ manželky kuželkářů,jen tak si odbíhaly „od plotny“ si zakoulet.Také v Novém Sedle měli kuželkáři Jiskry Šabina domácí kuželnu vedle zdejší sklárny,která bývala často zatopená.

Na podzim 1978 byla výstavba kuželny dokončena a kuželna byla slavnostně otevřena.Na svou dobu moderní kuželna již měla stavěcí automaty zatím bez počítadel,které sloužily do roku 2002, kdy TJ Jiskra Šabina zakoupila repasované moderní automatické stavěče kuželek z Německa.První kolaudační osvědčení bylo vystaveno v roce 1979, každých 5 let dochází k opakované kontrole způsobilosti kuželny podle stanovených norem a předpisů,zatím poslední osvědčení je z roku 2012.

Na počátku 80.let družstvo kuželkářů postoupilo do krajského přeboru.V následujících letech přišel rychlý postup do tehdejší 2.národní ligy.Podmínkou této soutěže jsou čtyřdráhové kuželny, Šabina nastupovala na domácí kuželnu tehdejšího Tatranu Kraslice.Pro finanční náročnost této soutěže museli nadšení kuželkáři sestoupit zpět do krajské soutěže,tři hráči zůstali hrát za Kraslice.

SOUČASNOST TJ JISKRY ŠABINA

TJ Jiskra Šabina patří pod Karlovarský krajský kuželkářský svaz spolu s oddíly-Jiskra Aš, Jiskra Hazlov, Lokomotiva Cheb, TJ Jáchymov, Slávia Karlovy Vary, Slovan Karlovy Vary, SKK Karlovy Vary, SSK Kraslice, TJ Lomnice, Sokol Teplá.V současné době má 30 členů.Dvě kuželkářské dráhy slouží třem družstvům, hrajícím tyto soutěže :

·         družstvo  „A“-Divize

·         družstvo  „B“-Karlovarský přebor

·         družstvo  „C“-Karlovarská soutěž l.

·         družstvo  „D“-Zrušeno

·         oddíl dorostu – Zrušen / dorostenci hrají v soutěži dospělích.    

Na památku zesnulého Josefa Tůmy se od roku 1979 hrával plných 15 let MEMORIÁL JOSEFA TUMY.Na memoriál navázal svou každoroční tradici VÁNOČNÍ TURNAJ,který se pravidelně hraje 26.prosince od 14 hodin-setkání nadšenců kuželkářského sportu a jejich rodin.

 

Poděkování autorce za poskytnutí materiálu

 AUTOR : FRIEDRICHOVÁ LADA

STUDIJNÍ PROGRAM : TVS-KS